วันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562

ณ กองพลทหารราบที่ 7

งานวิ่งที่ตื่นเต้นเร้าใจ ไปกับสถานที่ใหม่ ผสมผสานกับเส้นทางป่าในลักษณะ Mini Trail

ในระยะทางกว่า 700 เมตร และครั้งนี้ได้เพิ่มระยะ Half Marathon เข้ามาอีกด้วย!!

Econ Run : Warrior ใช้ระบบลงทะเบียนรับสมัครนักวิ่ง

ระบบชิปจับเวลา รวมถึงระบบผลการแข่งขัน ของ 42one95